Esteu aquí

Dret Processal i Arbitratges

Oferim una pràctica contenciosa summament rigorosa, que inclou tot tipus d’actuacions processals davant dels tribunals de tots els graus en els ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós-administratiu i laboral. Estem orgullosos del nostre alt percentatge d’èxits en tota classe de procediments judicials. Participem en l’ensenyament universitari del Dret processal en diverses Facultats de Dret i centres de postgrau a l’àrea de Barcelona.

Tenim experiència i capacitació per a portar procediments arbitrals de caràcter nacional i internacional tant davant d’àrbitres ad hoc com davant de les principals institucions arbitrals (TAB, CCI, LCIA, AAA, etc.), incloent la defensa de tot tipus d’incidències judicials derivades de l’arbitratge (formalització, prova, mesures cautelars, execució i impugnació de laudes).